Bokningsregler

Dessa regler gäller för både individuella gäster och för gruppbokningar, konferenser med flera.

Bokningen

Är bindande både för beställare och Steningegården i och med att den bekräftats. Bekräftelse skall ske skriftligen. Vid bokning skall namn, adress, telefonnummer och ev. e-post lämnas, även all information angående önskemål om logi, mat, antal gäster, antal dygn samt ev. matallergier.

Bokningsbekräftelse via e-post

Bokning via e-post ska alltid åtföljas av en bekräftelse från Steningegården för att vara giltig.

Betalning av bokning

Sker vid incheckning eller om så avtalats på konto senast 10 dagar före ankomst. Använd Steningegårdens bankgirokonto
197-0466 vid betalning. Vi tar även emot betalning med kort.

Incheckningstid

15.00 - 20.00. Vid ankomst senare än 20.00 måste Steningegården kontaktas.

Utcheckningstid

Senast 12.00.

Avbeställning och utebliven ankomst

Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst, såvida ej annat överenskommit. Avbokar man senare debiteras för ett dygn. Detta gäller även vid utebliven ankomst.

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har du beställt för en viss tid men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på gården debiteras ytterligare ett dygn.

Skada

Enligt nordisk lag svarar Steningegården för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av vandrarhemmets personal.

Ansvar

Gästen ansvarar själv för skada som han eller hans gäster vållar inom gården.

Husdjur

I stugorna tillåter vi husdjur. Kontrollera alltid om det är tillåtet att ta med husdjur.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus på gården! Rökning undanbedes även vid dörrar och vid ventilationsintag.

Alkohol

Alkohol

Vi har en restriktiv alkoholpolicy på gården så det får inte förekomma sprit och vi ser gärna att det är återhållsamt med alkohol överhuvudtaget.

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Steningegårdens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalat ingick och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Steningegården fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som gården anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll. 
Tack för att du har läst våra Betalningsvillkor. Välkommen till Steningegården!