Top_img_1 Top_img_2 Top_img_3 Top_img_4 Steninge_logo

Huvudbyggnaden

Rumsnummer/Benämning: Jungfrukammaren
Beskrivning: Jungfrukammaren har två bäddar.
Byggnad:

I denna byggnad finns:
Stora rummet
Genomgångsrummet
Jungfrukammaren
"Kokerskerummet"

Förfrågan: [Klicka här]